Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

  • Επωνυμία: BOTTOMS UP P.C.
  • Εταιρικό Κεφάλαιο: 3.000,00 €
  • Αρ. ΓΕΜΗ: 135334408000
  • Έδρα: Δήμος ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΙΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ 15
  • Διαχειριστής: ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, οδός ΓΥΘΕΙΟΥ αρ. 5, Κεφαλαιακές Εισφ. : 71%
  • ΕΤΑΙΡΟΣ: ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, οδός ΓΥΘΕΙΟΥ αρ. 5, Κεφαλαιακές Εισφ. : 1%
  • ΕΤΑΙΡΟΣ: ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, οδός ΓΥΘΕΙΟΥ αρ. 5, Κεφαλαιακές Εισφ. : 1%
  • ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, κάτοικος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, οδός ΛΕΣΙΝΓΚ αρ.12-14, Κεφαλαιακές Εισφ. : 25%
  • ΕΤΑΙΡΟΣ: ΤΣΙΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, οδός ΓΥΘΕΙΟΥ αρ. 5, Κεφαλαιακές Εισφ. : 1%
  • ΕΤΑΙΡΟΣ ΧΡΟΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,κάτοικος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, οδός ΛΕΣΙΝΓΚ αρ.12-14, Κεφαλαιακές Εισφ. : 1%

Οικονομικά Στοιχεία 2015

 BOTTOMS UP ΙΚΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Β.1.1 BOTTOMS UP PRIVATE COMPANY  Β.3 BOTTOMS UP PRIVATE COMPANY